ELNAP

Materiały elektroizolacyjne

Materiały elektroizolacyjne

Jesteśmy producentem gotowych rozwiązań z zakresu wszelkich dostępnych na rynku materiałów elektroizolacyjnych. Stosujemy materiały charakteryzujące się wysoką odpornością na prądy pełzające (CTI 600V).

CTI 600V – „Critical Tracking Index 600 Volts”. CTI jest jednym z parametrów opisujących właściwości elektryczne izolacji. Jest to miernik odporności izolacji na powstawanie przebić elektrycznych na powierzchni izolacji. Wartość CTI 600V oznacza, że izolacja posiada wysoką odporność na powstawanie przebić elektrycznych pod wpływem wilgoci, co jest szczególnie ważne w przypadku materiałów stosowanych w aplikacjach o wysokim napięciu.