ELNAP

Podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe

Do wszystkich wkładek topikowych produkowanych przez naszą firmę oferujemy podstawy bezpiecznikowe. Elementy te są integralną częścią kompletnego bezpiecznika.

Podstawy bezpiecznikowe wykonujemy z materiałów izolacyjnych I grupy materiałowej (CTI≥600V). W naszej ofercie znajdują się podstawy bezpiecznikowe przeznaczone do montażu powierzchniowego oraz podstawy do montażu tablicowego w przypadku wkładek topikowych miniaturowych, cylindrycznych.